Ưu Đãi Dành Cho Chủ Thẻ SBG Tại Mandarine

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Khách hàng sở hữu Thẻ thành viên Singapore Business Group

ƯU ĐÃI CHƯƠNG TRÌNH
+ Khách hàng là chủ thẻ thành viên SBG dùng bữa tại nhà hàng Mandarine sẽ được giảm 10% trên hóa đơn thức ăn.

+ Khách hàng là chủ thẻ thành viên SBG dùng bữa tại nhà hàng
Mandarine vào ngày sinh nhật thì sẽ được giảm 20% trên hóa đơn thức ăn

ĐIỀU KIỆN NHẬN ƯU ĐÃI

  • Chỉ có khách hàng sở hữu thẻ Thành Viên của
    SBG mới được giảm giá 10% Food bill
  • Áp dụng từ 01/07/2019

NHẬN DIỆN THẺ SBG

Liên hệ